تور فستیوال خرید دبی

مدت:   یک ماه

۳ شب ۴ روز

تاريخ شروع و پايان :  ۱۱ دی تا ۱۲ بهمن

ساعت پرواز :  

ساعت رفت ۰۰:۵۵ – ۲۰:۵۰ – ۱۰:۵۵

ساعت برگشت ۰۷:۵۰ – ۰۲:۲۵ – ۱۶:۱۰

ایرلاین : 

emirates