تور ایتالیا و فرانسه

مدت : رفت ۲۵ اسفند 

         برگشت ۶ فروردین

تاريخ شروع و پايان: دی ماه ۹۵ تا فروردین ۹۶

٣شب ميلان
يك شب ونيز
٢شب فلورانس
٢شب رم
٣شب پاريس
قیمت : ١٧٠٠ يورو + هزينه بليط