تور ایتالیا و فرانسه و اسپانیا

مدت: ۸ روز و ۷ شب

تاريخ شروع و پايان : نوروز ۹۶

تاریخ شروع تور: ۵ فروردین ۹۶   ۲۵ مارچ ۲۰۱۷  میلادی

تاریخ پایان تور: ۱۴ فروردین ۹۶      ۳ آپریل ۲۰۱۷  میلادی

۲ شب رم + ۳ شب پاریس + ۳ شب بارسلون

بهترین قیمت تور اروپا

پرواز :      108