اروپا ویژه تابستان ۹۷

SUMMER SALE

تاریخ حرکت برنامه تور مدت پرواز هرنفر دراتاق دوتخته قیمت پرواز
۱۰ تیر اسپانیا-پرتغال-فرانسه ۱۱روزه ماهان ۲۱۰۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۱۰ تیر اسپانیا ایتالیا فرانسه ۱۱روزه ماهان ۲۱۵۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۲۳تیر مجارستان- اتریش- ایتالیا ایران ایر ایران ایر ۱۹۹۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۲۴ تیر اسپانیا ۸روزه ماهان ۱۴۵۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۴ مرداد فرانسه- ایتالیا ۹ روزه ایران ایر ۱۸۴۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۲۱مرداد اسپانیا ایتالیا ۸ روزه ماهان ۱۹۴۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۱ شهریور اسپانیا فرانسه ۸ روزه ماهان ۱۸۴۰ یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۲ شهریور فرانسه ۸ روزه ایران ایر ۱۵۴۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۱۱ شهریور اسپانیا ایتالیا فرانسه ۱۱ روزه ماهان ۲۳۴۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۲۱ مرداد اسپانیا سوییس آلمان ۱۱ روزه ماهان ۲۳۹۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۱۱ شهریور هلند بلژیک فرانسه ۱۰ روزه ایران ایر ۱۹۹۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۱۳ شهریور فرانسه اسپانیا ایتالیا ۱۱ روزه ایران ایر ۲۲۹۰یورو ۲٫۹۹۰٫۰۰۰تومان