تور چین

۴شب پکن و۳ شب شانگهای
پرواز تهران – پکن – شانگهای – تهران
پرواز ماهان