تحویل سال ۱۳۹۷هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

روز سه شنبه ۲۹ اسفند, ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس۲۰۱۸ میلادی