جهت خرید بلیط و هتل دانمارک به سایت www.bilitoo.com مراجعه فرمایید

ویزای دانمارک:

پاسپورت جدید و قدیم و فتوکپی ازتمامی صفحات با اعتبار حداقل یکسال

اصل و فتوکپی شناسنامه با ترجمه رسمی در صورت تاهل ترجمه همه صفحات الزامی می باشد.

قطعه عکس ۳٫۵*۴٫۵

گواهی شغلی با ترجمه رسمی

جهت خرید بلیط و هتل دانمارک به سایت www.bilitoo.com مراجعه فرمایید

توضیح: گواهی اشتغال به کار شاملروزنامه رسمی-اساسنامه-گواهی شغلی از شرکت خاص ممهور به مهر و امضای مدیر عامل همراه با سابقه بیمه تامین اجتماعی – پروانه وکالت-پروانه مطب یا کارت نظام پزشکی و….

سند ملکی به نام شخص متقاضی یا قیم قانونی همراه با ترجمه رسمی

توضیح: سند ملکی میتواند شامل باغ زمین خانه و یا مغازه باشد

ریز پرینت حساب بانکی در دوره ۶ ماهه متوالی به روز ممهور به بانک به زبان لاتین همراه با گواهی تمکن مالی

قیمت و مدت زمان اخذ ویزای دانمارک

زمان اخذ ویزای دانمارک حداقل ۱ ماه است

جهت خرید بلیط و هتل دانمارک به سایت www.bilitoo.com مراجعه فرمایید