جهت خرید بلیط و هتل آلمان به سایت www.bilitoo.com مراجعه فرمایید

ویزای توریستی آلمان

ویزای توریستی آلمان به افرادی تعلق می‌گیرد که قصد بازدید از این کشور را دارند وبرای مدت معینی در آلمان اقامت خواهند داشت. ویزای توریستی عموماً برای سه ماه از تاریخ صدور به متقاضی اجازه‌ی اقامت در کشور آلمان را می‌دهد و شخص باید قبل از اتمام نود روز خاک آلمان را ترک کرده باشد .حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه انجام می‌گیرد.
تکمیل فرم درخواست روادید  .
فرم تقاضای روادید در دو نسخه باید تکمیل شود .

مدارک :

هویتی :

شناسنامه، پاسپورت، عکس

شغلی :

جهت خرید بلیط و هتل آلمان به سایت www.bilitoo.com مراجعه فرمایید

کارمند بخش خصوصی:

گواهی اشتغال به کار، سابقه بیمه، آخرین فیش حقوقی

کارمند بخش دولتی :

حکم کار گزینی، ۳ فیش آخر حقوقی

مدیر عامل :

روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، لیست فیش و حقوق مزایای کارمندان

شغل آزاد:

جواز کسب، نام اتحادیه در جهت تائید جواز کسب، تمکن مالی به لاتین بالای

۵۰میلیون تومان

گردش حساب ۳ ماه اخیر به لاتین بامهر

جهت خرید بلیط و هتل آلمان به سایت www.bilitoo.com مراجعه فرمایید