آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی رایکا گشت بلیط هواپیما | کانادا

کد اخبار

پیکاپ ویزا

پیکاپ کانادا در دوبی

۹۰ دلار

پیکاپ کانادا در انکارا

۲۰۰ تومان + ۷۰ لیر

پیکاپ کانادا در استانبول

۲۰۰ تومان + ۷۰ لیر

آدرس سفارت کانادا جهت تحویل مدارک در استانبول و انکارا

همراهی سفارت

همراهی سفارت کانادا جهت انگشت نگاری در سفارت کانادا شامل مترجم همراه و همراهی از هتل به سفارت کانادا  و برگشت به هتل می باشد.

ترجمه مدارک

بخش دارالترجمه رایکا گشت جهت ویزای کانادا مفتخر است تا ترجمه رسمی تمامی مدارک ویزای کانادای شما را در کوتاهترین زمان انجام دهد. هدف اصلی این مرکز ارائه کلیه خدمات ترجمه و امور مربوط به آن جهت خدمات ویزای سفارت کانادا برای شما می باشد.

ازجمله خدمات این مرکز ارائه سرویس ترجمه اسناد و مدارک و اخذ تاییدات ترجمه‌های انجام شده از سوی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه هست. در رابطه با این نوع ترجمه‌ها حتماً بایستی اصل مدارک و اسناد به همراه کپی پاسپورت جهت درج صحیح اسامی ارائه گردد.

مطالب مرتبط با آمریکا