آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی رایکا گشت بلیط هواپیما | آمریکا

کد اخبار

هزینه صدور ویزا

وقت سفارت آمریکا در آنکارا

قیمت همکار: ۲۱۰ دلار

قیمت مسافر: ۲۲۰ دلار

وقت سفارت آمریکا در امارات

قیمت همکار: ۲۱۰ دلار

قیمت مسافر: ۲۲۰ دلار

وقت سفارت آمریکا در ارمنستان

قیمت همکار: ۲۱۰ دلار

قیمت مسافر: ۲۲۰ دلار

پیکاپ ویزا

پیکاپ آمریکا در امارات

قیمت همکار: ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت مسافر: ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

پیکاپ آمریکا در امارات

قیمت همکار: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت مسافر:۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

پیکاپ آمریکا در ارمنستان

قیمت همکار: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت مسافر:۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

همراهی سفارت

همراهی سفارت شامل مترجم همراه و همراهی از هتل به سفارت و برگشت به هتل می باشد.

ترجمه مدارک

بخش دارالترجمه رایکا گشت مفتخر است تا ترجمه رسمی تمامی مدارک شما را در کوتاهترین زمان انجام دهد. هدف اصلی این مرکز ارائه کلیه خدمات ترجمه و امور مربوط به آن برای شما می باشد.

ازجمله خدمات این مرکز ارائه سرویس ترجمه اسناد و مدارک و اخذ تاییدات ترجمه‌های انجام شده از سوی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه هست. در رابطه با این نوع ترجمه‌ها حتماً بایستی اصل مدارک و اسناد به همراه کپی پاسپورت جهت درج صحیح اسامی ارائه گردد.